Funnymatie for kids

Voor al uw kinderfeestjes en Theaterfun!

Regels, privacy en verzekering

Regelement

Theaterfun is de naam voor de toneelgroepen van Funnymatie for kids.

 

1. Communicatie
- De communicatie vanuit Funnymatie for kids verloopt via de e-mail of whatsapp. Communicatie over lidmaatschap en afmelden verloopt tussen Funnymatie for kids en ouder(s)/verzorger(s) (mits een leerling nog geen 18 jaar is). Voor ouder(s)/verzorger(s) is er een whatsapp groep beschikbaar waarin belangrijke zaken worden gecommuniceerd. Wanneer communicatie wenselijk is via e-mail, is dit ook altijd mogelijk. Verder is het mogelijk om middels een contactformulier op de website in contact te komen met Funnymatie for kids.


- Communicatie naar derden, bijvoorbeeld publiek, verloopt via verschillende kanalen. Denk hierbij aan flyers, sociale media, de website, de regionale krant en mond op mond reclame.


2. Lidmaatschap en kosten
- Na betaling van de factuur voor of door een speler en aanvaarding van de betaling door Funnymatie for kids, is de desbetreffende spelen voor een seizoen lid van Funnymatie for kids. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat het lid deelneemt aan de repetities en de voorstelling ter afsluiting van het seizoen.


- De kosten voor een seizoen bij de kidsgroep bedraagt €140 per seizoen. De kosten voor een seizoen bij de jeugdgroep bedraagt €160 per seizoen. De kosten dienen in één keer of in vier termijnen te worden voldaan. Dit gebeurt aan de hand van een factuur.


3. Aanname nieuwe leden
- Funnymatie for kids streeft ernaar om zoveel mogelijk leden aan te nemen. Dit gebeurt meestal bij de start van het seizoen, dit in verband met de in te studeren voorstelling. Mocht er geen plek zijn, of het te laat in het seizoen zijn, is het mogelijk om op een wachtlijst te worden geplaatst. Aanmelden kan via de website, e-mail en whatsapp. Voorafgaand aan de inschrijving kan een aanstaand lid gebruik maken van 3 gratis proeflessen. Daarna dient een nieuw lid zich in te schrijven via het contactformulier op de website.


4. Repetities
- De repetities vinden plaats in Verenigingsgebouw Ons huis te Zevenaar. Adres: Dokter Honigstraat 3, 6901 AP. Repetities kidsgroep zijn van 18:00-19:00 en de repetities van de jeugdgroep vinden plaats van 19:00-20:15. Op de startpagina van Theaterfun! is bij de start van ieder seizoen een overzicht te vinden van de repetities van dat seizoen.


- De gemiddelde repetitietijd voor een seizoen bedraagt 30 tot 35 lessen, rekening houdend met feestdagen, vakanties en andere vrije dagen. Daarnaast wordt er eens per jaar een lange repetitiedag in het weekend gepland in aanloop naar de voorstelling. Deze wordt vooraf gecommuniceerd met de ouder(s)/verzorger(s) van de leden. Onverhoopte uitval van een les door bijvoorbeeld te veel afmeldingen of ziekte wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceert via whatsapp of e-mail.


5. Stukkeuze en rolkeuze
- Ieder jaar wordt er een nieuw toneelstuk opgevoerd. Deze kan met beide groepen samen zijn, of apart van elkaar. De stukkeuze wordt altijd gedaan door Funnymatie for kids, maar daarbij wordt wel gekeken naar de leden en hier wordt eventueel een deel herschreven of bijgeschreven. Dit komt met name voor bij de jeugdgroep, waarbij het streven is om samen te werken aan een voorstelling. Dit om betrokkenheid te creëren en de creativiteit van de leden te vergroten.


- Funnymatie for kids is verantwoordelijk voor de rolkeuze en de daarbij behorende materialen en kleding. Wanneer een lid deelneemt aan de repetities stemt hij/zij daarbij in met de rolkeuze en daarbij behorende attributen en kleding. Mochten hier vragen of onduidelijkheden over zijn, kan er ten alle tijden contact op worden genomen met Funnymatie for kids via de website, e-mail of whatsapp.


6. Verzekering
- Er wordt vanuit gegaan dat iedereen met respect omgaat met materialen en andere spullen van Funnymatie for kids, de repetitieruimte, voorstellingsruimte, andere leden en derden. Mocht er toch schade zijn, dan kan dit worden gemeld bij Funnymatie for kids via de mail. Funnymatie for kids heeft daarnaast een eigen verzekering bij Centraal beheer zakelijk voor bedrijfsaansprakelijkheid.


7. Plaats van opvoeren
- Funnymatie for kids communiceert vroegtijdig aan alle leden en ouder(s)/verzorger(s) waar de voorstelling plaats gaat vinden en wanneer. Wanneer er wordt gekozen voor twee aparte voorstellingen voor beide groepen, worden deze voorstellingen wel aansluitend opgevoerd.


- De kaartverkoop verloopt vooraf via Funnymatie for kids of bij aanvang voor de voorstelling aan de kassa. Kaarten voor de voorstelling worden verkocht in geheel. Losse kaarten voor een van de twee voorstelling of een losse groep is niet mogelijk.


8. Kamp
- Als afsluiting van het jeugdseizoen wordt er een kamp georganiseerd. Ouder(s)/verzorger(s) en leden worden vroegtijdig geinformeerd over de datum en plaats. Het kamp staat los van het seizoen en apart inchrijven vooraf is daarom ook noodzakelijk. De kosten worden vooraf apart van het seizoensgeld gefactureerd.


9. Privacy
- Bij inschrijving via het contactformulier op de website wordt van als nieuwe leden gevraagd of foto’s en video’s mogen worden gebruikt. Wanneer hier bij de inschrijving een ‘ja’ wordt ingegeven, kan Funnymatie for kids foto’s en video’s voor sociale media, flyers, de website en alle andere vormen van reclame gebruiken. Daarnaast geeft het nieuwe lid of ouder(s)/verzorger(s) aan dat persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt. Dit houdt in dat Funnymatie for kids de ingevulde gegevens mag gebruiken voor het opnemen van contact, het bewaren van contactgegevens zolang een lid lid is en het plaatsen van een leerling op de wachtlijst. Funnymatie for kids zal ten alle tijden zorgvuldig omgaan met verkregen persoonlijke gegevens en deze verwijderen wanneer de desbetreffende partij hierom vraagt.